ثبت نام اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تاریخ انتشار : 23 بهمن 1396
اطلاعیه
با توجه به اینکه کلیه معاملات این شرکت مشمول سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در سال جاری و سال های آتی از طریق درگاه سامانه مذکور انجام می پذیرد؛ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به همکاری با این شرکت می باشند می بایست از طریق درگاه سامانه مذکور ثبت نام (طبق اطلاعیه سامانه ثبت نام تا پایان سال جاری رایگان می باشد) و پیشنهاد خود را جهت درخواستهای این شرکت از طریق درگاه ستاد بارگذاری نمایند. 
در صورت نیاز به آموزش و یا هر نوع همکاری مراتب را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری طی دورنویس شماره 08338230914 اعلام فرمایند. 
امور تدارکات و قراردادها


منبع : دفتر تدارکات و قراردادها