با حکم مهندس علی چهل امیرانی: انتصاب معاونین جدید "بهره برداری" و "طرح و توسعه" در شرکت برق منطقه ای غرب
تاریخ انتشار : 28 اسفند 1396


به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، در احکام جداگانه ای از سوی مهندس علی چهل امیرانی مدیرعامل این شرکت، مهندس "علی اسدی" به سمت معاونت بهره برداری و مهندس "سید سیامک محمدی حسینی" به سمت معاونت طرح و توسعه این شرکت منصوب شدند.

گفتنی است در جلسه ای که با حضور معاونین و مشاورین و جمعی از مدیران این شرکت تشکیل گردید مهندس چهل امیرانی طی سخنانی تغییر رده های مدیریتی را موجب تعامل و بهبود روند کارها در یک سازمان قلمداد کرد.

وی در ادامه افزود: این دو معاونت در برق غرب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و رهنمودهایی در این خصوص ارایه نمود.

شایان ذکر است در این جلسه، مهندس چهل امیرانی ضمن قدردانی از زحمات معاونت های قبلی بهره برداری و طرح و توسعه، آرزوی توفیق و سربلندی در خدمت به نظام اسلامی را برای معاونت های جدید خواستار شد.
منبع خبر : روابط عمومی