توسط شرکت برق منطقه¬ای غرب: کسب رتبه برتر کشوری در کاهش حوادث و جلوگیری از خاموشی¬های گسترده شبکه انتقال
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1396


از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، معاونت بهره­برداری شرکت برق منطقه ای غرب در شاخص­های "عملکرد مهندسی" و "رشد عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی شبکه انتقال" حائز "رتبه اول" در میان 17 شرکت برق منطقه ای کشور گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه­ای غرب، معاونت بهره­برداری این شرکت موفق به کسب رتبه برتر در شاخص­های "عملکرد مهندسی" و "رشد عملکرد صحیح سیستم­های حفاظتی شبکه انتقال" در میان 17 شرکت برق منطقه­ای کشور گردید.

شایان ذکر است در گزارش بررسی حوادث شبکه انتقال برق کشور در شش ماه اول سال 1396 که طی نامه شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام شده­است، شرکت برق منطقه­ای غرب در شاخص "عملکرد مهندسی" که معیاری برای سرویس­دهی مطمئن و پایدار با قابلیت اطمینان بالا در شبکه انتقال انرژی و سنجش وضعیت موجود سیستم حفاظت شبکه و برنامه ریزی برای جبران کاستی های احتمالی به منظور کاهش حوادث و جلوگیری از خاموشی های گسترده در شبکه می باشد، حائز "رتبه اول" در میان 17 شرکت برق منطقه­ای سراسر کشور با کسب امتیاز 12‏‏/94 از 100 شده است.

گفتنی است در شاخص "رشد عملکرد صحیح سیستم­های حفاظتی شبکه انتقال" نیز که معیاری برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم­های حفاظتی در حوادث مختلف شبکه است، این شرکت دارای بیشترین رشد به میزان "57‏‏/24 درصد" و حائز "رتبه اول" در میان 17 شرکت برق منطقه­ای گردیده است.
منبع خبر : روابط عمومی