برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت در شرکت برق منطقه ای غرب
تاریخ انتشار : 15 بهمن 1396


سمینار و کارگاه آموزشی جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت به منظور آشنایی کارکنان شرکت برق منطقه ای غرب با نحوه مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی سازمانی برای سلامت در محل سالن کنفرانس تالار برق این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، سمینار و کارگاه آموزشی جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت به منظور آشنایی کارکنان این شرکت با نحوه مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی سازمانی برای سلامت در محل سالن کنفرانس تالار برق این شرکت برگزار گردید.

گفتنی است این سمینار با حضور نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر " نسترن کشاورز محمدی" برای معاونین ، مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار گردید.

شایان ذکر است دکتر کشاورزمحمدی در این سمینار به بیان توضیحاتی در خصوص تعاریف مدرن سلامت، سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، بررسی عوامل تعیین کننده نقش سلامت، عوامل مؤثر بر سلامت، مؤلفه های اجتماعی سلامت، رابطه توسعه و سلامت و اقدامات کلیدی ارتقای سلامت پرداخت.

در ادامه این سمینار نیز کارگاه آموزشی جشنواره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت به منظور پاسخگویی اجتماعی سازمانی برای سلامت برگزار گردید.

لازم به یادآوری است برگزاری این سمینار و کارگاه آموزشی با استقبال همکاران مواجه گردید.
منبع خبر : روابط عمومی