امور مالی برق منطقه ای غرب در تأیید مالیات صفر عمکلرد سال 1394 در مرحله رسیدگی اولیه به موفقیت بی سابقه ای دست یافت
تاریخ انتشار : 26 فروردین 1397


به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، امور مالی و ذیحسابی این شرکت در تأیید مالیات صفر عمکلرد سال 1394 در مرحله رسیدگی اولیه به موفقیت بی سابقه ای دست یافت.

گفتنی است با توجه به پیگیری های مهندس علی چهل امیرانی مدیر عامل این شرکت و همکاری های شایسته کارکنان امور مالی و ذیحسابی با ممیزین سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه و با جمع آوری و ارائه به موقع اسناد و مدارک درخواستی ممیزین سازمان فوق، تعاملات قانونی خوبی صورت گرفت.

شایان ذکر است این تعاملات و پیگیری های مستمر که با هدف حفظ منافع شرکت و پیشگیری از تحمیل بدهی های مالیاتی انجام گردیده، منجر به صدور برگ تشخیص مالیات عملکرد صفر و نهایتاً تأیید زیان ابرازی سال مالی 1394 به مبلغ 52 میلیارد تومان گردیده که این مورد طی سنوات اخیر بی سابقه بوده است.
منبع خبر : روابط عمومی