با حکم سید محمد حسینی: انتصاب مدیر دفتر حقوقی و مجری طرح پستهای کردستان در شرکت برق منطقه ای غرب به عنوان رئیس و عضو گروه تحقیق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ انتشار : 16 اسفند 1396


به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، در احکام جداگانه ای از سوی سید محمد حسینی رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان شرکت توانیر؛ "گودرز انسانی" مهر مدیر دفتر حقوقی این شرکت، به عنوان رئیس و "سید مهدی جمشیدی" مجری طرح پستهای کردستان در این شرکت، به عنوان عضو گروه تحقیق هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری منصوب شدند.
منبع خبر : روابط عمومی