نشست آموزشی حوزه منابع انسانی شرکت برق منطقه ای غرب در امورهای انتقال ایلام و کردستان برگزار گردید
تاریخ انتشار : 21 شهریور 1396


به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب، نشست آموزشی حوزه منابع انسانی این شرکت با حضور گروهی از نمایندگان این معاونت در محل امورهای انتقال استان ایلام و کردستان برگزار گردید.

گفتنی است این نشست ها به صورت جداگانه و با حضور جمعی از همکاران استان های ایلام و کردستان و نمایندگان پرسنل، با هدف رفع مشکلات پرسنلی و خواسته های همکاران در آن استان ها برگزار گردید.

شایان ذکر است هر یک از نمایندگان معاونت منابع انسانی به تفکیک به ارائه توضیحاتی در خصوص حوزه های مختلف کاری خود شامل: صدور احکام، جذب نیرو، انتقال و انتصاب، آمار و اطلاعات پرسنلی، حضور و غیاب، انواع مکاتبات و نامه ها، آیین نامه جامع ایثارگری، ارزیابی عملکرد، بیمه و بازنشستگی، دوره های آموزشی، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارگران و همچنین فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح طبقه بندی نظام کارمندی پرداختند.

در پایان مقرر گردید برنامه ریزی لازم جهت برگزاری جلسات مشابهی برای رسیدگی به امور پرسنل در این استان ها به عمل آید.

گفتنی است این جلسات آموزشی با استقبال همکاران  روبرو گردید.
منبع خبر : روابط عمومی