شرکت تولید نیروی برق بیستون (سهامی عام)

هدف از تشکیل شرکت:

در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت تولید نیروی برق بیستون تشکیل گردید. اساسنامه شرکت در تاریخ 11/06/1386 و 07/09/1386 در هئیت وزیران بررسی و تصویب شده است.مجمع عمومی موسس شرکت در تاریخ 26/03/1387 تشکیل و شرکت در تاریخ 13/04/1387 تحت شماره 6402 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان کرمانشاه، به ثبت رسید واز 01/07/1387 فعالیت رسمی آن آغاز شده با آغاز فعالیت شرکت، نیروگاه حرارتی بیستون با ظرفیت 360*2 مگاوات انرژی الکتریکی تولیدی از شرکت برق منطقه ای غرب منفک و طی صورتجلسه ای با حضور نمایندگان شرکت توانیر- برق منطقه ای غرب و شرکت تولید نیروی برق بیستون به این شرکت واگذار( انتقال ) گردید. شرکت تولید نیروی برق بیستون در شرایط فعلی بعنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی توانیر فعالیت می نماید و بر اساس مصوبه 1969946/ت/39192ه- 04/12/1386 هیات وزیران در لیست شرکت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار گرفته است.

موضوع فعالیت شرکت:

بر اساس اساسنامه موضوع اصلی فعالیت شرکت بشرح ذیل میباشد :

- تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی .

- انجام اقدامات لازم در خصوص ارتقای بهره وری ، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.

- برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری ، توسعه و بهینه سازی تاسیسات)

- پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین تامین منابع مالی(داخلی و خارجی) اخذ وام تسهیلات مالی اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.

- سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.

- تهیه و تامین ابزار و ماشین آلات

- خرید قطعات ، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در خصوص فعالیت شرکت