شرکتهای تولید و توزیع در حیطه فعالیت برق غرب
 •  نیروگاه بخار بیستون
    نیروگاه حرارتی بیستون به منظور تأمین نیاز شبکه سراسری برق در غرب کشور (استانهای کرمانشاه – کردستان و ایلام) احداث شده است .این نیروگاه در حد فاصل کرمانشاه (به فاصله 20 کیلومتر )و بیستون (به فاصله8 کیلو متر) قرار دارد دو واحد بخاری هر کدام به ظرفیت 320 مگا وات است سوخت اصلی بویلر واحدها گاز طبیعی است واز مازوت بعنوان سوخت دوم استفاده می شود . بویلر و توربین واحدها ساخت کارخانه فرانکوتوزی ایتالیا و ژنراتور واحدها ساخت کارخانه آنسالدو ایتالیا با طرح وستینگهاوس است. آب مورد نیاز از طریق 3 حلقه چاه فلمن که در 6 کیلومتری نیروگاه و در مجاورت رود خانه گاماسیاب واقعند با ظرفیت آب دهی جمعأ 2000 متر مکعب در ساعت پمپاژ و بوسیله لوله به نیرو گاه منتقل می شود . میزان متوسط سوخت مصرفی هر کدام از واحدها در بار کامل KNM/H 84 گاز و یا TON/H75 مازوت است و میزان مصرف آب نیز در بار کامل بطور متوسطM/H 500 می باشد که این مقدار با توجه به دمای هوا در فصلهای مختلف سال متفاوت میباشد . عملیات نصب و راه اندازی نیروگاه توسط پیمانکار ایتالیایی و با همکاری پیمانکاران داخلی از فروردین ماه1370 شروع و در نهایت واحد های 1و2 بترتیب در روزهای هفدهم خرداد ماه و پنجم آبان ماه 1373 برای اولین بار با شبکه سراسری پارالل شدند.
 • اطلاعات تماس:
  • آدرس: کیلومتر 25 جاده کرمانشاه - همدان صندوق پستی بیستون 9-67375
  • تلفن: 34642020-083
  • فکس: 34642700- 083
 • شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
 •  نیروگاه زاگرس کوثر به منظور تأمین نیاز شبکه سراسری برق در غرب کشور (استانهای کرمانشاه – کردستان و ایلام) و ارتقاء سطح کیفی شبکه برق احداث شده است . این نیروگاه در حد فاصل کرمانشاه (به فاصله 20 کیلومتر )و بیستون (به فاصله8 کیلو متر) قرار دارد 4 واحد گاز هر کدام به ظرفیت 162 مگا وات است . سوخت اصلی واحدها گاز طبیعی است واز گاززوئیل بعنوان سوخت دوم استفاده می شود . تاریخ بهره برداری از نیروگاه سال 1389 می باشد.
 • اطلاعات تماس:

 • آدرس: کیلومتر 25 جاده کرمانشاه - همدان - نیروگاه گازی زاگرس کوثر 
 •  تلفن: 34642689-083 و  فکس 34642728 -083 

نیروگاه گازی اسلام آباد

نیروگاه گازی اسلام آباد  به منظور ارتقاء سطح کیفی  شبکه برق احداث شده است . این نیروگاه در شهرستان اسلام آباد قرار دارد 4 واحد گاز هر کدام به ظرفیت 27.5 مگا وات است . سوخت اصلی واحدها گاز طبیعی است واز گاززوئیل بعنوان سوخت دوم استفاده می شود . تاریخ بهره برداری از نیروگاه سال 1393 می باشد.

 

اطلاعات تماس:

 • آدرس: 5 کیلومتری جاده اسلام آباد –کرمانشاه ، داخل پست 230 اسلام آباد
 • تلفن: 345323501-083

 

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج شامل چهار واحد گازی V94.2   نوع آنسالدو می باشد. توان نامی هر واحد 159 مگاوات و توان نامی کل 636 مگاوات است. بیشترین توان تولیدی عملی نیروگاه 560 مگاوات می باشد. مطابق آمار سال 86 راندمان متوسط نیروگاه برابر 1/33 درصد بوده است. همچنین شامل دو واحد بخار بوده که هرکدام از واحدها توان تولید 160مگاوات را دارند؛ هر واحد بخار، انرژی حرارتی مورد نیاز خود را از خروجی اگزوز دو توربین گاز تأمین می کند که در نهایت توان نامی نیروگاه سیکل ترکیبی 956 مگاوات می باشد.سوخت مصرفی اصلی گاز طبیعی بوده که امکان استفاده از گازوئیل یا ترکیب هر دو سوخت نیز هست. مصرف حداکثر نیروگاه برابر 200,000 متر مکعب نرمال گاز طبیعی در ساعت و یا 200,000 لیتر گازوئیل در ساعت می باشد. برای ذخیره سوخت مایع، دو تانک 20,000,000 و 35,000,000 لیتری در نظر گرفته شده است. انرژی تولیدی نیروگاه با سطح ولتاژ 230 کیلو ولت از طریق شش خط جداگانه به پست های 230 کیلو ولت شهید چمران کرمانشاه،پست 230 کیلو ولت سنندج و 230 کیلو ولت دیواندره ( هرکدام دو خط ) متصل می باشد. لازم به ذکر است که مشخصات زیست محیطی نیروگاه با جدیدترین استانداردهای زیست محیطی کشور مطابقت دارد.

 

اطلاعات تماس:

 • آدرس پستی : سنندج، ابتدای جاده سقز،بطرف پل شیخ، کیلومتر هفت، نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج کـد پستی:6614137111 – صندوق پستی:814
 • تلفن: 8-33353521-087
 • فکس:33353529-087

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در سال 1371 باهدف توزیع انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین تاسیس گردیده ، گستره جغرافیایی خدمات این شرکت 24434 کیلومتر مربع مشتمل بر 14 شهرستان که به جمعیتی بالغ بر 1800000 نفر در قالب   709772 مشترک   (پایان سال94)  خدمت رسانی می نماید.

آدرس اینترنتی سایت........................................http://WWW.kpedc.ir

اطلاعات تماس:

 • آدرس : کرمانشاه خیابان سیلو
 •  تلفن:2-38235160-083

شرکت توزیع نیروی برق استان در سال 1371 با هدف توزیع الکتریکی مورد نیاز مشترکین تاسیس گردیده وسعت محدوده خدمت رسانی این شرکت 28203 کیلومتر مربع مشتمل بر 10 شهرستان که جمعیتی بالغ بر 1400000 نفر و 584664 مشترک (پایان سال94) با کاربردهای مختلف را در خود جای داده است.

آدرس اینترنتی سایت........................................www.kurdelectric.ir

اطلاعات تماس:

 • آدرس شرکت : سنندج سایت اداری توس نوذر - کد پستي 34463-66168 -
           تلفن :33283601-087  نمابر : 33281725-087 
 

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام در سال 1371 با هدف توزیع الکتریکی مورد نیاز مشترکین تاسیس گردیده ، وسعت محدوده خدمت رسانی این شرکت 19086 کیلومتر مربع و مشتمل بر 7 شهرستان که جمعیتی بالغ بر 540000 نفر در قالب 202597 مشترک (پایان سال94)  با کاربردهای مختلف می باشد.

آدرس اینترنتی سایت........................................www.bargh-ilam.ir/ 

اطلاعات تماس:
 • آدرس پستی : ایلام – بلوار مدرس – شرکت توزیع برق استان ایلام کد پستی : 6931993118
           تلفن : 33333020--084  نمابر : 33330005-084  
  

شرکت تولید نیروی برق سنندج(سهامی عام )

هدف از تشکیل شرکت: شرکت تولید نیروی برق سنندج«سهامی عام» بموجب ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. اساسنامه شرکت در تاریخ 11/06/1386 و 07/09/1386 در هئیت وزیران بررسی و تصویب شده است ادامه ...

شرکت تولید نیروی برق بیستون(سهامی عام )

هدف از تشکیل شرکت: در اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرکت تولید نیروی برق بیستون تشکیل گردید. اساسنامه شرکت در تاریخ 11/06/1386 و 07/09/1386 در هئیت وزیران بررسی و تصویب شده است ادامه ...