منشور اخلاقی

ما اعتقاد داريم كه:
خدمات ما موجب غنا و تعالي زندگي مردم مي‌شود و روابط بين ما و مردم را تقويت مي‌نمايد.
كليد رمز موفقيت شركت در رضايت ارباب رجوع است. ما در هنگام ارائه خدمت به اين ويژگي پاي بنديم.
اعضاء شركت به عنوان ارزشمندترين منابع به حساب مي‌آيند. لذا ترديدي در اثرگذاري پندار، رفتار و كردار آنها در همه مراجعين نداريم.
مطمئناً موفقيت مادي شركت مورد توجه است، ولي ما آن را وسيله‌اي براي تامين هدفي گسترده‌تر كه ارائه خدمت مناسب مي‌باشد، مي‌دانيم.
ما همواره با حفظ هويت خود، ارزش‌هاي ذيل را كه منبع هدايت ما در رائه خدمت خداپسندانه به ارباب رجوع مي‌شود را فراموش نخواهيم كرد:
در هر شرايطي به اصول اخلاقي و صفات معنوي پاي بنديم.
نظم، آراستگي، وقت‌شناسي و آمادگي براي ارائه خدمت را از بسترهاي تعالي خود و شركت مي‌دانيم.
رعايت ادب، نزاكت، عدالت و انصاف را رمز بقاي شركت تلقي مي‌كنيم.
اين باورها و ارزش‌هاي اخلاقي تعيين كننده نوع رابطه‌اي است كه ما با ارباب رجوع برقرار مي‌كنيم.